7 چیزهایی که کوچک دریایی است که شما را جذاب تر به نظر می رسد...

شما یک زن زیبا. شما لازم نیست که در آرایش قرار داده و پوشیدن بهترین لباس خود را به منظور نگاه شگفت انگیز، از آنجا که شما به طور طبیعی زیبا. با این حال، چند چیز دریایی کوچک شما می توانید به افزایش جاذبه جنسی خود را اگر شما در حال برنامه ریزی در رفتن در تاریخ یا به شکست خود را در حال اجرا وجود دارد. تغییرات چند که شما جذاب تر به نظر می رسد را اینجا هستید:

1. گرفتن عکس روشن

Take Clear Photos

اگر می خواهید نگاه بی عیب و نقص در نمایش مشخصات عمومی سپس فیلتر و زاویه دوربین تنها چیزهای زیادی می توانید انجام دهید. مهم ترین چیز برای شما را به یک تصویر واضح است. اگر تار یا حتی اگر شما آن کشتن در زندگی واقعی از تمرکز، سپس شما هنوز نگاه خود را در این عکس قصد. بنابراین مطمئن شوید که پاک کردن لنز دوربین و در حالی که شما ایستاده کاملا با این حال، بنابراین شما بهترین نسخه از خود گرفتن عکس ضربه محکم و ناگهانی را.

شود به همه خوبی دیدار تو
Explore more ...