این 10 دقیقه تمرین را سفت و شکم خود را تن...

اگر می خواهید بدن خود را سالم نگه دارید، شما نیاز به دانستن به عنوان بسیاری از ورزش را که ممکن است حرکت می کند. چرا شما باید ویدیو پایین زیر تماشا از پاپ قند که به شما نشان دهد چگونه به انجام یک تمرین است که معده خود را به تن خواهد کرد.

شروع فیلم با شما چگونه به کشش، نمایش شما نهایت صدمه زدن به خودتان نیست. سپس آن dives حرکت ورزش واقعی است که هر کسی می تواند انجام دهد! با فشار دادن "بازی" را فشار دهید در زیر برای خودتان مراجعه کنید:

اگر شما انجام این شما خواهد شد افتخار از شکم خود را اغلب به اندازه کافی، حرکت می کند. می خواهید به تلاش این روال تمرین امروز?

Original post

Explore more ...