Advertisement - Continue Reading Below

از دست دادن وزن با پیروی این روزانه معمول از 6 صبح تا 10 شب...

لازم به توسعه معمول اگر شما می خواهید به از دست دادن وزن. که می شود برای انجام, به خصوص زمانی که آنچه را به شما باید کاملا مطمئن شوید که شما انجام هر ساعت از روز. خوب، با توجه به شکل، راه زندگی اینجاست:

6 هستم - نوشیدن یک لیوان آب
7 - در امتداد انجام
8 - هستم را ناهار سالم برای بعد
9 هستم - پر کردن بطری آب قابل استفاده مجدد و نوشیدنی خود را بیشتر
10 AM - میان وعده در چیزی با فیبر
11 AM--نوشتن در مجله تناسب اندام
12 هستم - پیاده روی در اطراف محل کار شما
1 بعد از ظهر - خوردن ناهار سالم شما ساخته شده
2 بعد از ظهر - رفتن برای یک پیاده روی کوتاه
3 بعد از ظهر - شده اسنک 150 کالری برای برگزاری بیش از شما را تا شام
4 بعد از ظهر - Sip در چای سبز
5 بعد از ظهر - دوچرخه خانه از محل کار
6 بعد از ظهر - شام کم کال را
7 بعد از ظهر - قلم مو دندان های خود را در حالی که انجام این روال تمرین
8 بعد از ظهر - قدرت انجام آموزش در حالی که در حال تماشای تلویزیون
9 بعد از ظهر - انجام یوگا برای تشویق خواب
دریافت 10 بعد از ظهر - به رختخواب

شما قادر به این روال را دنبال می کنید؟


Original post

Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below