Sut mae gwybod os diemwnt yn ffug neu y fargen go iawn...

Rhywfaint o amser yn eich bywyd chi a allai ddod ar draws gemwaith neu gerrig sengl, naill ai fel eiddo etifeddol, rhodd neu drwy ryw ddull arall, ac efallai y byddwch yn meddwl tybed os hynny Tlysau diemwnt yn edrych yn go iawn! Er bod llawer o gerrig hardd sy'n edrych fel Diemwntau, byddwch chi dal eisiau gwybod beth sydd gennych yn eich meddiant os yw go iawn neu beidio. Os nad yw eich Tlysau mewn lleoliad, y broses o benderfynu eu dilysrwydd yn haws gan y gallwch weld y garreg cyfan. Cadwch darllen ar gyfer rhai ffyrdd hawdd i ddweud os eich diemwnt gwirioneddol neu ffug!

1. tywod papur prawf

Diemwnt yn mwynau anoddaf ar y ddaear. Yr unig beth a all dorri diemwnt yw diemwnt arall. Os ydych yn amau bod gennych ffug ar eich dwylo, ac nid oes ots gennych o bosibl ddifetha'r y garreg, Rhwbiwch y garreg gyda papur tywod. Bydd ffug yn scuff unrhyw broblem tra na fydd diemwnt go iawn. Math o ddull brawychus, fodd bynnag!

2. prawf hydwythedd

Diemwntau yn drwchus iawn. Waith diemwnt, heb lleoliad, i wydraid o ddŵr. Os suddo i'r gwaelod dde i ffwrdd, gallai fod yn go iawn. Os yn arnofio neu crogi yng nghanol y gwydr, nid yw'n go iawn. Fodd bynnag, bydd rhai cerrig hefyd suddo pâr felly prawf hwn gydag un arall!

3. disgleirdeb & tân

Diemwntau yn plygu golau yn y fath fodd y mae ddisgleirio llwyd a gwyn o fewn y diemwnt. Gelwir hyn yn disgleirdeb. Bydd hefyd yn adlewyrchu golau ar arwynebau pan gynhelir y tân ysgafn, o'r enw Enfys. Os edrychwch chi ar eich diemwnt yn uniongyrchol ac yn gweld enfys o liwiau trwy gydol, ac nid y disgleirdeb llwyd a gwyn, mae'n debyg nad yw go iawn.

4. papur prawf

Oherwydd mae diemwnt mynegai uchel refractive, yn plygu golau ym mhob man. Os nad eich cerrig mewn lleoliad, ceisiwch roi dros dudalen mewn llyfr neu bapur newydd. Ni ddylech hyd yn oed ystyried llythyrau black drwy diemwnt go iawn!

5. edrych am ddiffygion

Rhan fwyaf, os nad y cyfan, mae Diemwntau naturiol rhai diffygion ynddynt. Ni fydd fawr o ardaloedd digyswllt o ran lliwiau gwahanol a hyd yn oed y ffordd yn ei dorri yn gwbl gymesur. Gelwir hyn yn eglurder y diemwnt. Bydd yn ddrutach Diemwntau yn cael llai diffygion. Felly, os byddwch yn sylwi amherffeithiadau, gallech gael y fargen go iawn!

6. y prawf niwl

Diemwntau go iawn Mae gwres ymddygiad eithriadol o dda-os chi anadlu ar diemwnt a niwl o eich anadl yn amdano'n gyflym, gallai fod yn go iawn! Bydd Diemwntau ffug yn cadw'r gwres am gyfnod hirach. Mae'n well i ddefnyddio'r dull hwn erbyn diemwnt y gwyddoch yw go iawn. Hefyd, mae'r prawf hwn yn ddelfrydol ar gyfer carreg o fewn lleoliad.

7. ei gymryd i'r gwerthuswr

Yr unig wir ffordd i benderfynu os Tlysau gennych yn go iawn neu beidio, yn mynd â hwy i'r gwerthuswr diemwnt. Gyflym, bydd gemologist proffesiynol yn gallu penderfynu eu dilysrwydd. Ond gwnewch yn siŵr y gemologist yn un dilys a achrededig!

Os ydych chi'n meddwl Mae gennych set o berlau a allai fod yn real, yn mynd drwy'r rhestr hon o brofion bendant! Os ydynt yn digwydd bod mewn lleoliad, lleoliad dylid ansawdd metel-sydd hefyd yn ddangosydd hawdd o carreg ansawdd. Ond y ffordd orau o ddweud wrth cael gwerthusiad proffesiynol!


Original post

More From