Geiriau ffansi i gymryd lle y rhai cyffredin a ddefnyddiwch bob amser...

Ceir miloedd o eiriau yn yr iaith Saesneg, felly pam byddai chi lynu at ddefnyddio yr un rhai drosodd a throsodd? Ceir cyfystyron ar gyfer pob gair allan yno, sy'n golygu y gallech ddweud yr un peth mewn dwsin o wahanol ffyrdd. Nid allai eich dewis gair ymddangos yn bwysig, ond gellir mewn gwirionedd yn eich helpu i swnio'n fwy cudd-wybodaeth. Dyna pam dylai lle y geiriau cyffredin fel arfer byddwch yn defnyddio gyda fersiynau ieithwedd yn fwy ffansi hyn:

1. yn hytrach nag o gasineb...

Casineb yn air cryf. Fodd bynnag, ceir rhai geiriau sy'n golygu yr un peth Ć¢ "casineb", ond rywsut yn swnio hyd yn oed yn gryfach. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio "gas," "ffieiddio," neu "despise" er mwyn gwneud yn glir bod gennych ni ellir sefyll rhywun. Maent i gyd yn golygu yr un peth, ond rydyn ni'n eu defnyddio'n llai aml, sy'n gwneud iddynt ymddangos yn llawer mwy dwys.

yn hytrach nag o Ate...
Explore more ...