Geiriau ffansi i gymryd lle y rhai cyffredin a ddefnyddiwch bob amser...

Ceir miloedd o eiriau yn yr iaith Saesneg, felly pam byddai chi lynu at ddefnyddio yr un rhai drosodd a throsodd? Ceir cyfystyron ar gyfer pob gair allan yno, sy'n golygu y gallech ddweud yr un peth mewn dwsin o wahanol ffyrdd. Nid allai eich dewis gair ymddangos yn bwysig, ond gellir mewn gwirionedd yn eich helpu i swnio'n fwy cudd-wybodaeth. Dyna pam dylai lle y geiriau cyffredin fel arfer byddwch yn defnyddio gyda fersiynau ieithwedd yn fwy ffansi hyn:

1. yn hytrach nag o gasineb...

Casineb yn air cryf. Fodd bynnag, ceir rhai geiriau sy'n golygu yr un peth รข "casineb", ond rywsut yn swnio hyd yn oed yn gryfach. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio "gas," "ffieiddio," neu "despise" er mwyn gwneud yn glir bod gennych ni ellir sefyll rhywun. Maent i gyd yn golygu yr un peth, ond rydyn ni'n eu defnyddio'n llai aml, sy'n gwneud iddynt ymddangos yn llawer mwy dwys.

Next โ†’

More From