Това видео може да спаси живота си...

Надяваме се вие никога не ще се заби в опасна ситуация, която поставя живота си на риск. Разбира се въпреки че тя вероятно няма да се случи с вас, че не означава, че вие не трябва да се подготвите за него, само в случай. Винаги е добре да бъдат безопасни, отколкото съжалявам, не мислите ли? Ето защо трябва да гледате това видео, животоспасяващи че Вирусни Nova подадена вниманието ни към, която ви учи как да избяга, когато ръцете ви са обвързани с тиксо. Това не е толкова трудно, колкото изглежда, толкова дълго, както знаете какво да правите.

Какви други животоспасяващи бягство съвети имате ли за жени?

Original post

Explore more ...