Biểu đồ này sẽ cho bạn biết nước hoa mà phù hợp với cá tính của bạn...

Bạn sẽ không để mặc nước hoa cùng vào buổi sáng và ban đêm. Bạn sẽ không để mặc nước hoa tương tự trong mùa đông và mùa hè. Vậy tại sao bạn nên mang nước hoa giống như là người bạn tốt nhất của bạn? Bạn có cá tính khác nhau, do đó, bạn nên mặc nước hoa khác nhau. Theo Tìm thông tin đăng, bảng xếp hạng xuống dưới đây sẽ cho bạn biết nước hoa mà phù hợp với cá tính của bạn:

Bây giờ bạn biết những gì loại hương thơm sẽ làm việc tốt nhất cho bạn, vì vậy nó là thời gian để đi đến các cửa hàng! Nước hoa gì làm bạn thường mặc? Nước hoa gì đã làm các biểu đồ cho bạn biết để mặc?

Original post

Explore more ...