Advertisement - Continue Reading Below

7 các bài hát mà sẽ làm cho bạn cảm thấy khá như bạn nhận được sẵn sàng vào buổi sáng...

Khi bạn nhận được sẵn sàng vào buổi sáng, bạn nên đặt trên một số âm nhạc. Bằng cách đó, bạn sẽ nhận được bơm lên và có thể bắt đầu ngày của bạn trên chân phải. Tất nhiên, để làm điều đó, bạn cần một số bài hát phù hợp. Nếu bạn lắng nghe chúng trong khi bạn đang nhận được mặc quần áo và làm trang điểm của bạn, bạn đang bị ràng buộc để cảm thấy đẹp:

1. tốt cho bạn bởi Selena Gomez

Hầu hết các cô gái tuyên bố rằng họ không ăn cho một người đàn ông, bởi vì họ chỉ quan tâm đến mình. Tất nhiên, nếu bạn muốn nhìn tốt để gây ấn tượng với lòng của bạn, không có gì là sai với điều đó. Selena chứng minh rằng trong bài hát này về mong muốn nhìn tốt cho người đàn ông của mình. Nếu bạn muốn làm cho anh ta drool hơn bạn, đi cho nó.

Next →

Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below
More From
Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below