รวดเร็วและเงียบ at-Home 🙊ออกกำลังกาย💪🏼สำหรับคุณแม่ไม่ว่างในช่วงเวลาหลับนอน😴...

น้ำตาลป๊อป ออกกำลังดีสุดใกล้ เป็นเหตุผลที่คุณควรลองนี้กาย ซึ่งหมายถึงการที่จะทำที่บ้าน คุณจะไม่ทำให้เสียง ดังนั้นมันไม่สำคัญว่าถ้าส่วนเหลือของครอบครัวของคุณอยู่ในโหมดสลีในขณะที่คุณได้รับการทำงาน พลัส มันเป็นเพียงสิบนาทีที่ยาวนาน ซึ่งหมายความ ว่า คุณจะได้รับมันกระทำในเวลาไม่นาน

หากคุณพร้อมที่จะได้เคลื่อนไหวร่างกายของคุณ คุณควรตรวจสอบวิดีโอด้านล่าง:

ออกกำลังกายนี้ไม่ยากทั้งหมดที่ และมันเป็นเวลาสิบนาทีเท่านั้น คุณจะลองนี้กายวันนี้


Original post

More From