วิดีโอนี้สามารถบันทึกชีวิต...

หวังว่า คุณไม่เคยจะติดในสถานการณ์อันตรายที่ทำให้ชีวิตของคุณที่มีความเสี่ยง แน่นอน แม้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นคุณ ซึ่งไม่ได้หมายความ ว่า คุณควรเตรียมตัวเรื่อง ก็ในกรณี จะดีกว่าเสมอจะปลอดภัยกว่าขออภัย คุณไม่คิดหรือไม่ คือเหตุผลที่ทำไมคุณควรชมวิดีโอนี้ lifesaving ที่ โนวาไวรัส นำความสนใจของเรา ที่สอนคุณวิธีการหลบหนีเมื่อมือถูกผูกไว้กับท่อเทป ไม่ยากเป็นเหมือน ตราบเท่าที่คุณรู้ว่าจะทำ

อะไร lifesaving หนีเคล็ดลับอื่น ๆ ที่คุณมีสำหรับผู้หญิง


Original post

More From