Advertisement - Continue Reading Below

30 เคล็ดลับวิธีการทำให้เขาต้องการให้คุณมาก...

รับผมไม่เชี่ยวชาญสัมพันธ์ สาว แต่ฉันรู้ว่าบางสวยวิธีทำให้ผู้ชายของคุณติดอยู่ เช่นวิธีการทำให้เขาต้องการให้คุณเพิ่มเติมตลอดเวลา พวกของใช้ต่าง ๆ breed ดังนั้นพวกเขาคิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ สิ่งที่คุณคิดว่า อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดอาจจะสมบูรณ์ตรงกันข้ามกับสิ่งที่จะทำงานเสน่ห์เขา และให้เขาต้องการเข้าพักของคุณ สำหรับคนที่ต้องการเข้าพักของคุณจะต้องการมากกว่าเพียงแค่ความรักทางเพศของคุณ แต่จะต้องใช้เวลามากขึ้นกับคุณเพียงสำหรับการคุณ พวกเขาจะชื่นชมคุณ และเพียงต้องการให้รอบตัวคุณ ไม่ว่าที่คุณที่ การดึงนี้ ทำตามเคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับวิธีการทำให้เขาต้องการให้คุณเพิ่มเติม สัญญาว่า พวกเขาไม่ทำงาน แต่เป็นเคล็ดลับที่ดีสำหรับสาวรู้โดยรวม

1. ธรรมชาติเพิ่มเติมไปที่

เชื่อ หรือไม่ เป็นสนุก ที่จะได้รับทั้งหมด dolled ขึ้น สำหรับผู้ชายของคุณ หนึ่งในวิธีในการทำให้เขาต้องเพิ่มเติมคือการไปเป็นธรรมชาติ ใช้ผลิตภัณฑ์เส้นผมน้อยกว่า ไม่บ้านึง และไม่ได้รู้สึกเหมือนคุณมีเวลาทั้งรอบนึง คนอยากดูคุณได้รับการแต่ง แต่พวกเขายังชอบข้างธรรมชาติมากขึ้นกว่าที่พวกเขาทำการแต่งตัวตลอดเวลา หรือสวมใส่แต่งหน้าโฉมหน้าเต็มตลอด ที่ถูกกล่าวว่า เว้นแต่ว่าคุณกำลังจะออกมาคืนในเมือง ไปเป็นธรรมชาติ ผู้ชายของคุณจะเห็นตัวจริงคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการให้เขาต้องเป็นที่แรก

Next →

Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below
More From
Advertisement - Continue Reading Below