17 pawòl ki ap Amp moute a sal pale...

Ou pa dwe fè pale pou di betiz avèk asosye ou. Li se yon moun sa nou ta dwe santi yo alèz alantou. Akote, pale sal se pat menm konplike jan l' sanble. Tou sa se vre nou fè se vocalize tèt ou. Si ou pa santi w si ke jan, isit la pou n ' kèk mo sa ap amp kanpe pale sal a:

1. renmen

Li enpòtan pou di l' ranfò pozitif, lè sa a, li kontinye ap fè bagay sa yo ki vire nou sou kote. Ou a di l' ou renmen tèt chaje pwatrin ou, kisses nan kou ou, li jwe ak cheve nan tèt ou.

2. vle

Sal pale se yon fason pou nou fè komand l' san bossy t' ap kònen. Di l' sa ou vle l' fè pou nou an detay lè sa a l' ap fè l.

3. grangou

Tout bagay ap sound yon ti jan pi fò lè ou ranplase pawòl la "vle" ak "bezwen." L ap rive son tankou nou ap mouri pou l' pou touche ou, pa ka ret tann yon dezyèm plis tan pou li pou sa pase.

4. anfòm toutbon

Pa bliye, pou voye konpliman yo nan men l. Gen plis konfyans li santi pandan sèks, a pi bon eksperyans a va pou tou de nan nou.

5. Délicieux

Pa tout bagay se sou lestonmak. Olye ke yo di l' jan cho se li, di l' jan bon gou l' soti nan bouch yo (oswa li sa Bondye ban mwen) goute (v).

6. bo

Pa kenbe. Di l kote ou vle bo l' ak ki kote ou vle l' bo ou.

7. lick

Asire w ou sèvi ak pawòl sa a, sitou si w ap fè lide angaje yo nan sèks oral. Sa ap fè ou entansyon klè.

8. touche

Li p ap konnen ki kote pou touche ou amwen ke ou kapab di l. Asire w ou pale lide ou.

9. saisir

Grabbing yon ti jan plis fortes pase manyen, ki se poutèt pawòl sa a bon nèt pou fanm ki renmen bagay ki pa lis. Di li egzakteman ki kote pou pwan nou la a, si l' se nan ren ou, ni ponyèt ou.

10. Koulye a

Lè n' ap pote l' bay yon lòd, di l' pou ou fè l "koulye a." Sans ak ajans ap vire l' sou kote.

11. Wi. Se

Asire w ou sèvi ak anpil "oohs" ak "ahhs" ke ou kapab. Jis pa è sanblan yo. Se pou ou te gen anpil jemisman pòp soti nan bouch ou natirèlman lè sa a, yo pa sound fòse yo.

12. [non l]

Sexiest di mèt kite bouch ou se konsa yo rele l. Pi mal pase tout bagay sa yo ta kite bouch ou se non yon lòt moun.

13. oye

Se pou l' konnen jan mouye ou yo. A pi, rape nan men l' yo ak pou l' santi l pou kont li.

14. tounen vin jwenn

Menm si li ap evidan ke nou ap vire, li pa ka fè ou mal pou di sa. Li renmen tande yo soti byen fò.

15. gou

Si ou vle l' desann sou ou, tou sa ou gen pou fè se di l' sa ou vle l' goute ou. Li senp konsa.

16. lwa

Ou a di l' pou fè lwa oubyen pi di, selon sa nou aktyèlman vle l' fè. Li ap gade pa nou sa pou nou fè.

17. domine

Moun renmen fè kontwòl nan chanm yo, ak majorite fanm pito moun yo pran kontwòl nan chanm. Se poutèt sa ou ap tou de benefisye si ou di l' pou domine ou.

Ou pa bezwen pè di betiz, poutèt li pa menm fè pè jan li sanble! Ki lòt mesaj èske ou konn sèvi ak lè ou pale sal ak amoure ou?


Original post

Post Rating:
(click a star to vote)