17 mirak li aktyèlman merite pou toujou la avèk nou...

0
COMMENT

Se moman pou rete sezi si ou merite amoure ou, epi kòmanse sezi si li merite ou. Ou gen yon etonan fanm, sa vle di ou pa ta dwe tabli pou anyen ankò mwens ke pi bon. Se poutèt sa nou bezwen pou evalye si li aktyèlman merite pou toujou la avèk nou. Isit la se mirak sa yo di li:

1. li Est tou sa ou fè

He Appreciates Everything You do

Lè ou ba l' yon woulib kay, fè l ou menm?? Lè ou fè l' pi bon pase lavi l, èske li gade apprécie, oubyen èske li aji menm jan li te gwo kontra paske se "travay ou?"

2. li ban nou afeksyon

He Gives You Affection

Èske li anbrase ou, li bo ou sou otidyen a? Èske li pale sa twa ti chak fwa, li pa jwenn chans?

3. L' ap fè plan

He Makes Plans

Èske li tann pou ou pou fè plan pou fen semèn nan, ou pral li mete yon bagay moute tèt li?

4. li chita pale pou ou anvan fè desizyon

He Talks to You before Making Decisions

Va li deside soufle l' tout lajan taks sou chèk sou yon nouvo sistèm bank devan pale avè ou, oubyen èske li konsilte ou devan fè okenn desizyon enpòtan nan lavi l?

5. li Compliments ou

He Compliments You

Èske li di w ki trè ou gade lè ou leve? Èske li fè ou sonje de konbyen li renmen souri ou chak fwa ou ri?

6. li Écoute

He Listens

Èske li jis nod tèt li nan lè ou pale, oubyen èske li aktyèlman absòbe sa w di a?

7. li chita pale nou sou tout bagay ki

He Talks to You about Everything

Èske li di ou tout sou jou l' anvan ou menm mande? Oubyen èske li tankou pou istwa li yon sekrè, menm pa ou?

8. Li pwoteje ou

He Protects You

Ap li defann nou lè manman l' te di yon bagay mechan sou ou? Li y' ap èspas ou ak yon moun ki vle di bagay pa apwopriye pou ou?

9. li kenbe pwomès li

He Keeps His Promises

Èske li fè tou sa l' di? Èske li gen yon moun ou ka konte sou li a, nenpòt kisa?

10. li pa kouche oswa triche

He Doesn’t Lie or Cheat

Èske li se pou toujou avèti nou verite a, menm lè l' anlè anlè? Èske li yo rete rete fidèl a nou la a, menm si fi lòt ki te enterese nan men l?

11. li fè ou santi ou pi byen sou tèt ou

He Makes You Feel Better about Yourself

Èske li fè ou vle pou yon moun pi byen? Èske li fè lavi ou santi yon ti jan pi klere?

12. li konsidere ou tankou yon bon

He Treats You as an Equal

Èske li pale sou ou tankou ou gen enferyè, oubyen èske li trete nou tankou yon bon?

13. li mete ou devan yon moun pwoblèm ou gen ankò

He Puts You before Anyone else

Èske li konsidere santiman w anvan sa, li fè yon desizyon li fè? Èske li eseye fè nou kontan, menm si li fè sa w'a di sou do l?

14. li kwè nan ou

He Believes in You

Èske li réellement kwè ou ka akonpli objektif ou genyen? Èske li montre sipò yo pou ou pandan chak pa lè yo ni sa?

15. ou tou de te mete nan efò egal-ego

You Both Put in Equal Effort

Èske li fè anpil yon bagay pou nou jan ou fè pou l? Èske ou separe resi epi ak maison?

16. li fè ou santi pi bèl

He Makes You Feel Beautiful

Èske li négligence ou, oubyen èske li fè ou santi espesyal?

17. ou paran yo tankou l

Your Parents like Him

Èske ou zanmi yo ak fanmi aktyèlman kwè ke li bon ase pou ou? Èske yo ankouraje nou pou nou rete avè l?

Pa janm rezoud pou m pi piti pase ou merite! Èske ou kwè ke nou yo ak mesye ou merite ak lòt?

Original post

"17 mirak li aktyèlman merite pou toujou la avèk nou..." localizations: