Advertisement - Continue Reading Below

תרשים זה יגיד לך איזה בושם מתאים לאישיות שלך...

אתה לא הולך ללבוש באותו הבושם בבוקר ובלילה. אתה לא הולך באותו הבושם בחורף ובקיץ. אז למה כדאי ללבוש באותו הבושם כחברה הכי טובה שלך? יש לך אישיות שונה, אז אתה צריך ללבוש בשמים שונים. לפי RedBook מג, התרשים למטה מתחת יגיד לך איזה בושם שמתאים לאופי שלך:

עכשיו אתה יודע איזה סוג של ריח יעבוד הכי טוב בשבילך, אז זה הזמן ללכת לחנות! איזה בושם בדרך כלל לובשים? איזה בושם התרשים סיפר לך ללבוש?


Original post

Advertisement - Continue Reading Below
More From
Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below