چگونه شما می توانید حرفه ای انجام?

شما نمی خواهید در روز خود را در جایی است که شما را بدبخت می کند و ضایعات. شما لازم نیست که به انجام چه عملی است. شما می توانید آنچه باعث می شود شما را شاد ترین.

اگر شما مطمئن چه که شما را شاد ترین، سپس شما باید تماشا ویدیو پایین زیر. آن به شما راهنمایی در مورد انتخاب شغل به من بدهید. به عنوان مثال، شما باید دریافت خود را با نوشتن همه چیز شما تا کنون انجام یا ساختن لذت می برد می دانم. زمانی که شما می توانید با لیست انجام می شود شما باید نوعی از ایده در مورد آنچه شما باید انجام دهند با زندگی خود را داشته باشد.

یاد داشته باشید که شما باید انجام دهید هر چه شما شادترین زندگی می کند! چه کار شما انجام ترین پیدا کنم؟

Original post

Explore more ...