Advertisement - Continue Reading Below

7 آهنگ که شما احساس زیبا را که شما در صبح آماده...

هنگامی که شما در صبح آماده، شما باید در برخی از موسیقی قرار داده است. که راه شما می خواهید و در روز شما می توانید شروع کردن در پای راست. البته برای انجام این کار برخی از آهنگ ها استفاده کنید. اگر شما به این گوش دادن در حالی که شما در حال گرفتن لباس پوشیدن و آرایش خود را انجام, شما احساس زیبا ملزم به:

1. خوب برای شما توسط سلنا گومز

زیرا آنها فقط در مورد خود مراقبت بسیاری از دختران ادعا می کنند که آنها را برای یک مرد لباس نیست. البته اگر می خواهید به نگاه خوب به شکست خود را تحت تاثیر قرار دادن وجود دارد هیچ مشکلی با آن. سلنا ثابت می کند که در این آهنگ در مورد تمایل به نگاه خوبی برای او مرد. اگر میخواهید او را بر شما یاوه سرایی کردن را برای آن بروید.

Next →

Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below
More From
Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below