Advertisement - Continue Reading Below

بهترین چیز برای غذا خوردن آن زمان ماه...

دوره خود را می تواند خراب کردن چرخه خواب، شما گرفتگی غیر قابل تحمل و خلق و خوی خود را تغییر دهید. حتی اگر مادر طبیعت از بازدید شما از توقف می کند شما چند چیز به شما زمان ماه اجرای روان را انجام دهید. اگر مواد غذایی مناسب را به بدن شما را شما تمام علائم آزار دهنده خود را کاهش می دهد. به منظور کمک به شما، بهترین چیزها در خوردن آن زمان ماه اینجا هستید:

1-ماهی

امگا 3 اسیدهای چرب بهترین چیزها را برای شما به مصرف در طول دوره خود را دارد. آنها در ماهی مانند ماهی آزاد و ماهی تن. بیشتر شما را خوردن، بیشتر التهاب و درد قاعدگی کاهش خواهد یافت.

Next →

Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below
More From
Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below