Advertisement - Continue Reading Below

Colli pwysau drwy ddilyn hwn dyddiol arferol o 6 AM i 10 PM...

Mae angen i chi i ddatblygu trefn os ydych am golli pwysau. Gall fod yn anodd ei wneud, yn enwedig pan nad ydych yn hollol siŵr beth y dylech ei fod yn ei wneud bob awr o'r dydd. Wel, yn ôl Siâp, dyma ffordd iach o fyw:

6 AM-yfed gwydraid o ddŵr
7 AM-wneud ddarnau
8 AM-gwneud cinio iach ar gyfer yn ddiweddarach
9 AM-lenwi eich amldro dŵr potel a diod mwy
10 AM-byrbryd ar rywbeth â fiber
11 AM-ysgrifennu yn eich dyddiadur ffitrwydd
12 AM-mynd am dro o gwmpas eich Swyddfa
1 PM-cinio iach a wnaethoch chi fwyta
2 PM-mynd am dro byr arall
3 PM-cael byrbryd 150 o galorïau i chi gynnal dros tan swper
4 PM-Sip ar te gwyrdd
5 PM-beic adref o'r gwaith
6 PM-gwneud swper isel Cymru ar-lein
7 PM-brwsiwch eich dannedd wrth wneud drefn hon grym
8 PM-cryfder wneud hyfforddiant tra'n gwylio'r teledu
9 PM-ioga yn ei wneud i annog cysgu
10 PM-mynd i'r gwely

Fyddech chi'n gallu dilyn y drefn hon?


Original post

Advertisement - Continue Reading Below
More From
Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below