100 o bethau i'w gwneud tra ifanc: 🎢 rhestr bwced pen draw...

Nid oes gennym ond un bywyd ac mae'n ddyletswydd arnom i wneud y mwyaf ohoni. Gallwn amgyffred bywyd gyda'r ddwy law a gwasgfa holl stwff da allan ohono neu gallwn eistedd ar y cyrion a gwylio mae'n digwydd. Dyma fy rhestr o bethau i'w gwneud tra eich bod yn ifanc. Oedran nid yw yn rhwystr i unrhyw un ohonynt, a llawer o'r rhain yn yr un modd gwych pan fyddwch yn hŷn, ond nid oes ganddynt gynt ac yn yr amser ar gyfer mwy o bethau yn ddiweddarach.

p.s. Nid wyf yn cynnwys unrhyw anturiaethau/cyrchfannau teithio penodol oherwydd mae angen rhestr bwced ar wahân ar gyfer hynny!

1. yn dilyn eich angerdd

P'un a ydych am i fod yn hyfforddwr bywyd, cantores, neu freuddwyd arall, ei ddilyn. Mae yna fwy o siawns o gael ei pan fyddwch yn dal yn ifanc.

Next →

More From