Gallai fideo hwn achub bywyd eich...

Gobeithio, byddwch chi byth yn sownd mewn sefyllfa beryglus sy'n peryglu eich bywyd. Wrth gwrs, er mae'n debyg na fydd digwydd i chi, nid yw hynny'n golygu bod ni ddylai baratoi eich hun ar ei gyfer, ychydig yn achos. Bob amser mae'n well bod yn ddiogel nag y mae'n ddrwg gennyf, nad ydych yn credu? Dyna pam y dylech wylio fideo hwn achub bywydau a Viral Nova ddwyn ein sylw at, a dysgu sut i ddianc pan fydd eich dwylo wedi eu rhwymo Γ’ tΓ’p dwythell. Nid yw mor galed ag y mae'n edrych, cyn belled a ydych yn gwybod beth i'w wneud.

Pa awgrymiadau dianc achub bywydau eraill sydd gennych ar gyfer menywod?

Original post

Explore more ...