Advertisement - Continue Reading Below

23 pethau i ddweud neu beidio â dweud wrth anfon negeseuon testun bechgyn...

Yn rhy aml, mae merched yn eistedd o gwmpas a gnoi cil (am awr) am beth maent yn mynd i'w ddweud a sut maen nhw'n mynd i dweud i yn ddyn. Nid fod negeseuon testun i fod mor gymhleth â hynny! Bydd y canllawiau hyn yn helpu i ddatrys y ddirgelwch a dryslyd byddwch yn teimlo pan fydd eisiau testun yn ddyn. Dyma pethau 23 dweud ai peidio dweud wrth anfon negeseuon testun bechgyn:

1. anghofio am eich cylch Menstrual

Ladies, gadewch inni ddeall hyn: Mae'r bechgyn wedi hollol unrhyw awydd i wybod pan fydd yn ymweld â llif eich modryb. Os rhywbeth, maent am i ddychmygu eich bod yn un ferch sydd ddim wedi bod aelod o'r teulu. Felly os ydych dal yn ôl rhag gweld yn ddyn oherwydd eich cyfnod, fanteisio ar y cyfle i chwarae yn galed i gael. Beth i'w ddweud pan yw tecstio bachgen adael iddo wybod gennych eisoes gynlluniau neu wrthi'n brysur yn ystod yr wythnos. Bydd yn genfigennus pendroni pwy ydych, pan mewn gwirionedd chi byddwch yn nghwmni'n gyda dau ddyn arbennig a enwir Ben and Jerry.

Next →

Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below
More From
Advertisement - Continue Reading Below
Advertisement - Continue Reading Below