Не се чувствам зле 😔 за това тези 👈🏼👆🏼 неща да си BF 👫...

Обичаш си гадже, така че не искате да го дразнят по никакъв начин. Разбира се, това е невъзможно да го задържим съдържание двадесет и четири седем. Понякога вие трябва да направите това, което вие трябва да направите, дори ако той няма да бъде щастлив за него. Ето защо вие никога не трябва да се чувствам зле за дела тези дразнещи неща, за да си гадже:

1. заядлив му да си спомни нещо

Той няма да бъде щастлив, когато ви непрекъснато му да затворите прозорците му колата, така че дъжда не се напомня. Въпреки това тя ще тласък го да го направи. Ако не го конче, той ще свърши със съсипа интериор. Той може да не осъзнават колко си заядлив изплаща, но това със сигурност е полезно.

Next →

More From