🍓🍉Summer مخلوط برای دختران که مایلید نوشیدنی صبحانه خود 🍒🍍...

مخلوط هستند بهترین راه برای شروع روز. به خصوص اگر شما از خواب بیدار به آفتاب طلایی در تابستان نه سنگین ریشه و برگ های سبز تیره ممکن است بخواهید. تابستان مخلوط باید با میوه های تابستانی سرشار و نیز به عنوان یک رنگین کمان زیبا باشد. مثل این. یام!

1. هلو چای سبز چرب

Peach Green Tea Smoothie
از طریق چای سبز هلو چرب

چای سبز برای شما است. این بهترین راه برای گرفتن آن است.

توت فرنگی انبه چرب
Explore more ...