Colli pwysau drwy ddilyn hwn dyddiol arferol o 6 AM i 10 PM...

Mae angen i chi i ddatblygu trefn os ydych am golli pwysau. Gall fod yn anodd ei wneud, yn enwedig pan nad ydych yn hollol siŵr beth y dylech ei fod yn ei wneud bob awr o'r dydd. Wel, yn ôl Siâp, dyma ffordd iach o fyw:

6 AM-yfed gwydraid o ddŵr

7 AM-wneud ddarnau

8 AM-gwneud cinio iach ar gyfer yn ddiweddarach

9 AM-lenwi eich amldro dŵr potel a diod mwy

10 AM-byrbryd ar rywbeth â fiber

11 AM-ysgrifennu yn eich dyddiadur ffitrwydd

12 AM-mynd am dro o gwmpas eich Swyddfa

1 PM-cinio iach a wnaethoch chi fwyta

2 PM-mynd am dro byr arall

3 PM-cael byrbryd 150 o galorïau i chi gynnal dros tan swper

4 PM-Sip ar te gwyrdd

5 PM-beic adref o'r gwaith

6 PM-gwneud swper isel Cymru ar-lein

7 PM-brwsiwch eich dannedd wrth wneud drefn hon grym

8 PM-cryfder wneud hyfforddiant tra'n gwylio'r teledu

9 PM-ioga yn ei wneud i annog cysgu

10 PM-mynd i'r gwely

Fyddech chi'n gallu dilyn y drefn hon?

Original post
Explore more ...