Diod πŸ‘†πŸΌπŸ‘ˆπŸΌ hyn os ydych eisiau mawr croen πŸ‘©πŸΏπŸ‘©πŸ½πŸ‘©πŸ»πŸ‘©πŸΌ...

Rydych yn gwybod gennych i yfed digon o ddΕ΅r a gwyddoch gennych er mwyn osgoi soda i aros yn iach ac i edrych yn dda. Ond beth am ddiodydd sy'n atgyfnerthu'r eich croen a'i wneud yn rheiddiol a disglair? Ar gyfer hyn mae angen ichi diodydd hynny nid yn unig hydrate eich corff, ond caiff eu llwytho Γ’ gwrthocsidyddion ymladd sy'n heneiddio, hyrwyddo hydradu, a gadael eich croen edrych ei orau. Wneud diodydd hyn yn rhan o eich bwydlen tymor hir.

1. soy llaeth

Starbucks, Starbucks, pink, tattoo, arm,

Soi llaeth yn wych ar gyfer eich iechyd esgyrn, mae hefyd yn wych ar gyfer gwella eich croen. Mae llaeth soi yn cynnwys rhywbeth a elwir yn isoflavones a all weithio i ddiogelu eich croen erbyn crychau drwy ddiogelu eich colagen naturiol. Gall yfed llaeth soi wneud croen arhosiad iau eich chwilio am hirach. (Cofiwch brynu llaeth soi di GMO.)

gwyrdd te
Explore more ...